Zemědělství Jemniště

Provozujeme rostlinnou výrobu na vlastních a propachtovaných polích. V současné době obhospodařujeme 250 ha polí a luk. Na polích pěstujeme řepku a obiloviny, z nichž část využíváme pro krmení ryb a zvěře.

Část orné půdy využíváme jako biopásy, jež přispívají k rozmanitosti krajiny a zlepšení životních podmínek pro volně žijící živočichy.

Vzhledem ke stálému rozšiřování naší zemědělské činnosti a k jejímu zkvalitnění jsme v roce 2017 pořídili nový traktor Steyr, přičemž neustále rozšiřujeme a inovujeme technickou vybavenost našeho zemědělského provozu.