Zemědělství Jemniště

Od podzimu 2007 provozujeme rostlinnou výrobu na vlastních a pronajatých polích. V současné době obhospodařujeme 145 ha polí a luk. Na polích pěstujeme řepku a obiloviny, z nichž část využíváme pro krmení ryb a zvěře.

Část orné půdy využíváme jako biopásy, jež přispívají k rozmanitosti krajiny a zlepšení životních podmínek pro volně žijící živočichy.