Rybářství Jemniště

Hospodaříme na 76 ha vodní plochy, což představuje 29 rybníků. Jsme zaměřeni na chov kapra obecného. Nakupujeme váčkový plůdek, z něhož vychováváme rybu určenou pro sportovní rybolov. Roční produkce je cca 35 000 kg. Pro rozšíření dalších možností je v přípravě výstavba sádek a nového rybníka.

O rybníky se snažíme pečovat tak, aby splňovaly nejen rybolovnou, ale i krajinotvornou, retenční a rekreační funkci.