Rybářství Jemniště

Hospodaříme na 66 ha vodní plochy, což představuje 24 rybníků. Jsme zaměřeni na chov kapra obecného. Nakupujeme váčkový plůdek, z něhož vychováváme násadovou rybu určenou pro sportovní rybolov. Roční produkce je cca 30000 kg.

O rybníky se snažíme pečovat tak, aby splňovaly nejen rybochovnou, ale i krajinotvornou, retenční a rekreační funkci.

V letošním roce probíhá schvalování LHP na porosty vzniklé zalesněním zemědělské půdy nebo zakoupené od roku 2011