Lesní hospodářství

Lesní majetek o výměře 1130 ha se nachází v okrese Benešov, mezi městy Benešov a Vlašim. Je rozptýlen na velké katastrální výměře ve 14 katastrálních územích, v podobě větších i menších, více či méně prostorově souvislých částí. Jedná se o čtyři větší komplexy lesů ( 120-250 ha ) doplněné o lesní porosty od velikosti několika arů až do cca 50 ha.

Lesy jsou součástí Přírodní lesní oblasti (PLO) 10 - Středočeská pahorkatina ( cca 96% ) a z malé části PLO 16 - Českomoravská vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 330 do 576 m.n.m.. Nejvíce porostů se nachází v 3.lesním vegetačním stupni. V zastoupení dřevin převládá smrk ( 61% ), který ovšem ve starším věku trpí hnilobou způsobenou václavkou a kořenovníkem vrstevnatým, následuje borovice ( 12% ), modřín ( 6% ), dub ( 7% ) a buk ( 5%).

V letošním roce probíhá schvalování LHP na porosty vzniklé zalesněním zemědělské půdy nebo zakoupené od roku 2011.

Od roku 2002 jsme držiteli certifikátu PEFC osvědčující trvale udržitelné hospodaření v lesích.

Průměrná výše roční těžby od roku 2011 je 9500 m3.

Obnova porostů, pokud je to možné, probíhá jemnými obnovními postupy, se snahou o maximální využití přirozené obnovy a vysazováním listnatých dřevin a jedle, které se dlouhodobě udržuje okolo 45% z roční zalesňované plochy.

Na práce v pěstební i těžební činnosti využíváme dlouhodobě osvědčené pracovníky z okolí, ať už to jsou vlastní zaměstnanci ( pěstební činnost ) nebo OSVČ, neboť taková spolupráce přináší žádanou kvalitu práce.

Vlastníme lesní školku, v níž se zaměřujeme na pěstování sazenic SM.

Jsme dlouholetým členem Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, které obhajuje zájmy nestátních vlastníků lesů.

Od roku 2008 je sídlem správy panství hospodářský dvůr v Postupicích, který historicky patří k majetku, ale do roku 2007 byl pronajat zemědělské společnosti a v současné době prochází postupnou rekonstrukcí.