Lesní hospodářství

Lesní majetek o výměře 1130 ha se nachází v okrese Benešov, mezi městy Benešov a Vlašim. Je rozptýlen na velké katastrální výměře ve 14 katastrálních územích, v podobě větších i menších, více či méně prostorově souvislých částí. Jedná se o čtyři větší komplexy lesů (120-250 ha) doplněné o lesní porosty od velikosti několika arů až do cca 50 ha.

Lesy jsou součástí přírodní lesní oblasti (PLO) 10 – Středočeská pahorkatina (cca 96 %) a z malé části PLO 16 – Českomoravská vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 330 do 576 m n. m. Nejvíce porostů se nachází v 3. lesním vegetačním stupni – dubobukový (necelých 63 %) a dále ve 4. LVS – bukový (necelých 36 %). V zastoupení dřevin převládá smrk (61 %), který ovšem ve starším věku trpí hnilobou způsobenou václavkou a kořenovníkem vrstevnatým. Následuje borovice (12 %), modřín (6 %), dub (7 %) a buk (5 %).

Průměrná výše roční těžby je 9500 m3.

Obnova porostů, pokud je to možné, probíhá jemnými obnovními postupy, se snahou o maximální využití přirozené obnovy a vysazování listnatých dřevin a jedle, které se dlouhodobě udržuje okolo 45 % z roční zalesňované plochy. Při zalesňování částečně pomáhá produkce z vlastní lesní školky, kde se zaměřujeme na pěstování sazenic smrku.

Na práce v pěstební i těžební činnosti využíváme dlouhodobě osvědčené pracovníky z okolí, ať už to jsou vlastní zaměstnanci nebo OSVČ, neboť taková spolupráce přináší žádanou kvalitu práce. Pro zlepšení a rozšíření možností práce v těžební činnosti jsme v roce 2017 pořídili nový UKT Steyr s vyvážecím vlekem a navijákem. Na určitou část těžebních prací si najímáme harvestorovou technologii a to jak na výchovnou těžbu, tak na práci v mýtních porostech. Snažíme se o postupnou opravu, obnovu a údržbu lesní cestní sítě pro lepší zpřístupnění lesních porostů.

Od roku 2002 jsme držiteli certifikátu PEFC osvědčující trvale udržitelné hospodaření v lesích. Dále jsme dlouholetým členem Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, které obhajuje zájmy nestátních vlastníků lesů.