Myslivost Jemniště

Vzhledem k rozdrobenosti majetku, nemáme vlastní honitbu. Právo myslivosti vykonáváme v pronajaté honitbě o výměře 605 ha, v níž máme majoritní podíl honebních pozemků. Hlavní zvěří je zvěř srnčí a černá, jejíž stavy mají stoupající tendenci.

V roce 2015 jsme ulovili 24 ks srnčí zvěře, 51 ks černé, 1 ks daňčí zvěře, 39 kachen a 6 lišek. Udržujeme hnízdní budky pro kachny, které se nám osvědčily. Několik zvěřních políček oséváme směskou určenou pro biopásy a na části pěstujeme topinambury.