Myslivost Jemniště

Vzhledem k rozdrobenosti majetku nemáme vlastní honitbu. Právo myslivosti vykonáváme v pronajaté honitbě o výměře 605 ha, v níž máme majoritní podíl honebních pozemků. Z hlavní zvěře se zde pravidelně vyskytuje zvěř srnčí a černá. V posledních letech se zde přechodně, ale stále ve větší míře, objevuje zvěř daňčí.

Pro kachny udržujeme hnízdní budky, které se nám osvědčily. Několik zvěřních políček oséváme směskou určenou pro biopásy a na části pěstujeme topinambury, čímž se snažíme zvýšit množství úkrytů i potravní rozmanitost. Zvěř pravidelně přikrmuje krmivem z vlastní produkce a doplňujeme síť slanisek

Roční úlovek zvěře srnčí se průměrně pohybuje mezi 25-35 ks. Úlovky prasete divokého oscilují okolo 20-30 ks, když rekordní byl rok 2015, kdy se ulovilo 51 ks. Zvěř daňčí v poslední době lovíme v počtu jednotek kusů. Z další zvěře v honitbě pravidelně lovíme lišku obecnou, přibližně do 10 ks ročně, a několik desítek jedinců kachny divoké.