Panství Jemniště - vítejte

Jemnišťské panství bylo odedávna hospodářskou základnou zámku Jemniště.

V roce 1868 koupil můj prapradědeček, Zdeněk ze Šternberka, za 500 000 zlatých panství a zámek Jemniště, ke kterému patřilo 6 dvorů (Struhařov, Bořenovice, Jezero, Lhota, Popovice a Mladovice), které byly provozovány ve vlastní režii a 3 dvory propachtované (Jemniště, Postupice a Buchov), dále 10 rybníků a lesní pozemky. Celková výměra tohoto velkostatku byla 2079,25 ha.

Během bouřlivého 20. století, dvou totalitních režimů a několika konfiskací došlo k mnoha nuceným záborům pozemků, odebrání nemovitostí a systém hospodaření na velkostatku byl zcela zrušen.

Od roku 1995 se postupně snažíme o navrácení původního majetku a zvelebení celého panství.

Sídlem správy panství je hospodářský dvůr v Postupicích, který prochází postupnou rekonstrukcí.